Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van www.emigrerengrancanaria.com, www.emigrerengrancanaria.nl en www.emigrerengrancanaria.be. Door deze blog en webshop te raadplegen, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer, welke www.emigrerengrancanaria.com steeds eenzijdig kan wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze blog is voor persoonlijk gebruik. De inhoud, visie en persoonlijke ervaringen die ik deel op deze blog zijn mijn persoonlijke mening en staan los van officiële standpunten van personen, bedrijven en/of organisaties die ik vermeld. Ik ontvang geen inkomsten door het benoemen en/of promoten van bepaalde diensten, instanties en/of merken, tenzij expliciet aangegeven. Hoewel de inhoud en publicatie van mijn blog met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, zijn onregelmatigheden niet uit te sluiten en bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na enige tijd niet meer up-to-date en/of correct is. De lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden content en/of diensten worden door de gebruiker geheel op eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van type-, schrijf- en spelfouten. Aan de op www.emigrerengrancanaria.com aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Ik heb geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt geïnterpreteerd en/of gebruikt en aanvaard daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (inclusief het verlies van inkomsten, (in)directe, en/of gevolgschades, van welke aard dan ook) die zou kunnen voortvloeien door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de door mij gecreëerde content.

Webshop

www.emigrerengrancanaria.com behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op de webshop. Alle productomschrijvingen zijn gebaseerd op informatie van de productent/leverancier. Eventuele claims over de werking van de producten zijn puur ter indicatie, gebaseerd op gebruikerservaringen en bieden geen garantie. www.emigrerengrancanaria.com besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de weergegeven (product)informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste nauwkeurig- en zorgvuldigheid onjuistheden en/of onvolledigheden ontstaan. www.emigrerengrancanaria.com is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden binnen de webshop, maar zal een fout of onjuistheid uiteraard zo snel mogelijk herstellen. Alle informatie in de webshop (inclusief de tekst, het ontwerp en logo’s) worden beschermd door het auteursrecht van www.emigrerengrancanaria.com. Het is dus niet toegestaan om beeld- en tekstmateriaal van deze webshop te kopiëren en gebruiken.

Copyright

Het is niet toegestaan gebruik te maken van de content op www.emigrerengrancanaria.com, zowel teksten als afbeeldingen. Wanneer je wél gebruik wenst te maken van mijn content kun je hiervoor contact met mij opnemen per e-mail via info@emigrerengrancanaria.nl. Ik zal je aanvraag dan in afweging nemen. Het is niet mijn bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Indien je van toch mening bent dat de content op deze blog (inclusief tekst, afbeeldingen en/of logo’s, namen en merken) jouw intellectueel eigendom zijn, terwijl dit niet of onjuist vermeld is, verzoek ik je mij een bericht te sturen en zal ik dit direct voor je aanpassen of verwijderen.

Comments

Gebruikers van deze blog hebben de mogelijkheid een comment/ reactie te plaatsen onder de blog posts. Deze comments zijn geheel en al ter verantwoording van de auteur, zodat www.emigrerengrancanaria.com hiervoor geen enkele verantwoordelijk aanvaardt. Comments worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Een hier geplaatste comment betekent niet dat ik achter de inhoud van de betreffende reactie sta. Het wordt dan ook niet gewaardeerd onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze blog te verzenden of daarop openbaar te maken. www.emigrerengrancanaria.com behoudt zich het recht voor om – zonder voorafgaand bericht aan de auteur van de comment – comments te wijzigen en/of verwijderen zonder opgaaf van redenen.