Deze pagina is voor het laatst geüpdatet op 20 februari 2022

Privacyverklaring & Cookies

www.emigrerengrancanaria.com is eigendom van Melissa Aarssée, wonende te Bergen op Zoom. Melissa is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens:
www.emigrerengrancanaria.com
KVK 71231250
info@emigrerengrancanaria.nl 

www.emigrerengrancanaria.com wordt gehost bij Strato, waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten voor het verwerken van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

www.emigrerengrancanaria.com verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mail adres
 • ip-adres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bv. door een profiel op deze site aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • locatiegegevens
 • gegevens over je activiteiten op de website
 • gegevens over je surfgedrag over andere websites (b.v. omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • internetbrowser en apparaat
 • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze site en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij nadrukkelijke toestemming hebben gekregen van hun ouders of voogd. Echter is het helaas niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Om die reden worden ouders geadviseerd om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via info@emigrerengrancanaria.nl, zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Doel en grondslag van persoonsgegevens

www.emigrerengrancanaria.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • afhandelen van je betaling
 • verzenden van de Emigreren Gran Canaria nieuwsbrief
 • om je te kunnen mailen of bellen indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening, zoals bij het afhandelen van je webshop bestelling
 • om je te informeren over wijzigingen in diensten en producten
 • om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
 • om je bestelling bij je af te kunnen leveren
 • om je gedrag op deze website te analyseren om zo de website te verbeteren en het aanbod van content, producten en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren
 • om je surfgedrag te volgen over verschillende websites waarmee producten en diensten afgestemd worden op jouw behoefte
 • om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals het doen van de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

www.emigrerengrancanaria.com neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van www.emigrerengrancanaria.com) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

www.emigrerengrancanaria.com bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens: 12 maanden : webshop, contact en/of marketingdoeleinden
 • personalia: 12 maanden : webshop, contact en/of marketingdoeleinden
 • adres: 12 maanden : webshop, contact, winacties

Persoonsgegevens en derden

www.emigrerengrancanaria.com deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Emigreren Gran Canaria, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. www.emigrerengrancanaria.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden aan wie persoonsgegevens worden verstrekt:

 • Qtes Concepts administratie: adres-, persoons- en contactgegevens i.v.m. de administratieve verwerking van bestellingen

Cookies, of vergelijkbare technieken

www.emigrerengrancanaria.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. www.emigrerengrancanaria.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat Emigreren Gran Canaria op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Daarom zie je bij jouw eerste bezoek aan deze website zie een melding waarin je geïnformeerd bent over deze cookies en om toestemming gevraagd wordt voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten

Op deze worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Een overzicht van de cookies die worden geplaatst:

 • Functionele cookies: deze cookies houden je voorkeuren bij. Bijvoorbeeld dat je Emigreren Gran Canaria al een of meerdere keren hebt bezocht
 • Analytische cookies: met deze cookies kan ik de statistieken van Emigreren Gran Canaria bijhouden, zoals het aantal bezoekers dat hier op visite komt Dit doe ik via Google Analytics
 • Performance cookies: met deze cookies kan ik meten of een advertentie wel of niet leidt tot een aankoop, zodat ik de kosten van Emigreren Gran Canaria kan indekken
 • Profilerings cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je advertenties te zien krijgt met producten die je net hebt bekeken. Dit kan bijvoorbeeld een vakantie naar Gran Canaria zijn Maar ook Facebook maakt gebruik van deze cookies, als je bijvoorbeeld op de ‘like’ knop hebt geklikt.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door www.emigrerengrancanaria.com en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming en/of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@emigrerengrancanaria.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage ook door jou is gedaan, is een kopie van je identiteitsbewijs nodig. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens

www.emigrerengrancanaria.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@emigrerengrancanaria.nl. www.emigrerengrancanaria.com heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Veilige internetverbinding TLS (zie hangslotje in de adresbalk)
 • Wekelijkse back-ups van de website en updates van plugins en website thema zodra deze beschikbaar zijn
 • Het gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall