Deze pagina is voor het laatst geüpdatet op 5 februari 2019

Privacyverklaring & Cookies

www.emigrerengrancanaria.com is eigendom van Melissa Aarssée, wonende in Breda. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Gegevens:
www.emigrerengrancanaria.com
KVK 71231250
Koninginnestraat 112 C
4818 HE Breda (geen bezoekadres)
info@emigrerengrancanaria.nl 

www.emigrerengrancanaria.com wordt gehost bij Strato, waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten voor het verwerken van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

www.emigrerengrancanaria.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@emigrerengrancanaria.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

www.emigrerengrancanaria.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– www.emigrerengrancanaria.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– www.emigrerengrancanaria.com volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– www.emigrerengrancanaria.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

www.emigrerengrancanaria.com neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van www.emigrerengrancanaria.com) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

www.emigrerengrancanaria.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 12 maanden > contact en/of marketingdoeleinden Reden Personalia > 12 maanden > contact en/of marketingdoeleinden Reden Adres > 3 maanden > winacties, webshop bestellingen

Delen van persoonsgegevens met derden

www.emigrerengrancanaria.com deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. www.emigrerengrancanaria.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt www.emigrerengrancanaria.com uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Derden: – Fulfilmentpartij MVN Handelsonderneming: adres-, persoons- en contactgegevens i.v.m. de verwerking van webshopbestellingen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.emigrerengrancanaria.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. www.emigrerengrancanaria.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Een overzicht van de cookies die worden geplaatst:
  • Functionele cookies Deze cookies houden je voorkeuren bij. Bijvoorbeeld dat je Emigreren Gran Canaria al een of meerdere keren hebt bezocht.
  • Analytische cookies Met deze cookies kan ik de statistieken van Emigreren Gran Canaria bijhouden, zoals het aantal bezoekers dat hier op visite komt Dit doe ik via Google Analytics.
  • Performance cookies Met deze cookies kan ik meten of een advertentie wel of niet leidt tot een aankoop, zodat ik de kosten van Emigreren Gran Canaria kan indekken.
  • Profilerings cookies Deze cookies zorgen ervoor dat je advertenties te zien krijgt met producten die je net hebt bekeken. Dit kan bijvoorbeeld een vakantie naar Gran Canaria zijn Maar ook Facebook maakt gebruik van deze cookies, als je bijvoorbeeld op de ‘like’ knop hebt geklikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.emigrerengrancanaria.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@emigrerengrancanaria.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. www.emigrerengrancanaria.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

www.emigrerengrancanaria.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@emigrerengrancanaria.com. www.emigrerengrancanaria.com heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Veilige internetverbinding TLS (zie hangslotje in de adresbalk)
  • Wekelijkse back-ups van de website en updates van plugins en website thema zodra deze beschikbaar zijn
  • Het gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall